Seminarium 11 januari kl. 16:30-18

I början av november kom EU överens om att kriminalisera allvarliga miljöbrott i EU. För att samma regler ska gälla världen över är nästa steg att göra storskalig miljöförstöring – ekocid – till ett brott inom ramen för Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Hur kan ännu mer lagstiftning vara en möjlighet för er verksamhet? Vilka eventuella […]